loader
banner

Analizuj i skaluj

Dane kształtują sukces finansowy - wybierz MS Fabric

Dynamiczny rozwój technologii, w tym sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i big data, kształtuje trendy w branżach finansów, controllingu i bankowości. Przesunięcie w kierunku automatyzacji, nastawienie na bezpieczeństwo i szybkość transakcji oraz rosnąca liczba platform cyfrowych wymaga bieżącej ekspertyzy w obszarze analizy danych. Umożliwia to szybką reakcję na zmiany rynkowe i utrzymanie konkurencyjnej pozycji.

 • Zintegrowane środowisko analityczne
 • Usprawnione procesy analizy danych finansowych
 • Zwiększenie efektywności operacyjnej
 • Automatyzacja wielu kluczowych procesów
Microsoft Fabric w finansach
Microsoft Fabric w finansach
Microsoft Fabric w finansach
Zintegrowana platforma

Parasol narzędzi do analizy danych - MS Fabric

Microsoft Fabric umożliwia integrację różnorodnych systemów i aplikacji finansowych w jednym środowisku. Dzięki temu dane są dostępne w czasie rzeczywistym, co ułatwia podejmowanie szybszych i bardziej trafnych decyzji. Co równie ważne, rozwiązania wchodzące w skład Microsoft Fabric są elastyczne i skalowalne. Dzięki temu zyskujesz opcję łatwego dostosowywania do zmieniających się potrzeb branży finansowej, bankowej czy w kontrolingu. To szczególnie ważne w kontekście dynamicznego rozwoju i rosnącej liczby klientów.

 • Możliwość agregacji danych z różnych źródeł
 • Intuicyjna wizualizacja i szybkie raportowanie
 • Intuicyjny interfejs użytkownika
 • Funkcje "przeciągnij i upuść" oraz zadawanie pytań w języku naturalnym
Poznaj korzyści

Dlaczego warto wdrożyć Microsoft Fabric w finansach?

Automatyzacja w finansowej analizie danych

Wdrożenie Microsoft Fabric umożliwia zautomatyzowanie wielu rutynowych procesów w finansach, co prowadzi do oszczędności czasu i zasobów. Dzięki temu pracownicy mogą skupić się na bardziej wartościowych zadaniach.
Dotąd wiele działań w finansach opierało się na ręcznym przetwarzaniu i analizie danych zawartych w arkuszach Excel. Wprowadzenie Microsoft Fabric pozwala na zautomatyzowanie tych procesów poprzez wykorzystanie zaawansowanych algorytmów AI. Dzięki temu, operacje takie jak przetwarzanie faktur, analiza kosztów, prognozowanie dochodów czy zarządzanie portfelem inwestycyjnym mogą zostać przyspieszone i usprawnione.
 • Przyspieszenie rutynowych prac
 • Wgląd w dane 24h/7
 • Funkcjonalności AI podnoszące efektywnośc analiz
 • Ulepszona praca zespołowa

Optymalizacja łańcucha dostaw poprzez inteligentne zarządzanie

Wdrożenie Microsoft Fabric pozwala na integrację danych z różnych źródeł w jednym miejscu. Dzięki temu możliwe staje się skuteczne monitorowanie i zarządzanie łańcuchem dostaw, od punktu produkcji po dostawę finalnego produktu.
Wykorzystując zaawansowane algorytmy i analizy oparte na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym, można przewidywać zmiany w popycie, minimalizować koszty transportu oraz optymalizować poziomy zapasów w celu zapewnienia ciągłości dostaw przy minimalnym koszcie.
 • Analizy danych wspierane przez AI
 • Dynamiczne planowanie transportu
 • Ulepszone zarządzanie zapasami
 • Optymalziacja tras dostaw w czasie rzeczywistym

Wbudowane systemy ochrony i poufności

Bezpieczeństwo danych jest priorytetem w sektorze finansów, bankowości czy kontrolingu. Microsoft Fabric oferuje zaawansowane mechanizmy ochrony, uwzględniające zarówno kwestie regulacyjne, jak i techniczne, co pozwala na zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji.
W zależności od potrzeb projektowych czy zadaniowych możesz samodzielnie określać zakres uprawnień dostępu do danych poszczególnych użytkowników. Rozwiązania Microsoft Fabric wykorzystują silne metody szyfrowania, zarówno w trakcie przesyłania danych, jak i ich przechowywania. To zapewnia ochronę przed wyciekiem informacji nawet w przypadku nieautoryzowanego dostępu.
 • Silna ochrona danych
 • Zapewnienie zgodności z wymogami prawa
 • Szybkie monitorowanie i wykrywanie zagrożeń
 • Stałe aktualizacje narzędzi MS Fabric

Dopasowanie oferty usług finansowych do potrzeb odbiorców

Dzięki lepszemu dostępowi do danych i analizie zachowań klientów, firmy finansowe, banki czy inne podmioty zajmujące się controllingiem mogą dostosowywać swoje oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji klientów, co poprawia jakość obsługi i zwiększa lojalność.
Microsoft Fabric umożliwia gromadzenie i analizę ogromnych ilości danych na temat klientów, takich jak historie transakcji, preferencje czy zachowania. Dzięki temu instytucje finansowe mogą lepiej zrozumieć potrzeby i cele grupy docelowej. Finalnie klienci otrzymują propozycje produktów, usług czy inwestycji idealnie dopasowanych do ich sytuacji finansowej i celów.
 • Maksymalnie precyzyjne dopasowanie oferty
 • Możliwość dywersyfikacji produktów finansowych
 • Automatyzacja rekomendancji produktów bankowych i finansowych
 • Zwiększona lojalność i retencja klientów

Zwiększ efektywność finansową z MS Fabric

Dla firm z sektora finansowego, MS Fabric stanowi kompleksowe rozwiązanie, które dostosowuje się do unikalnych wyzwań branżowych, umożliwiając pełną kontrolę nad danymi, automatyzację operacji oraz tworzenie strategii opartych na rzetelnych analizach.

500 +

zadowolonych klientów

200 +

zrealizowanych wdrożeń
Inne obszary wdrożenia

Dowiedz się, w jakich innych działach firmy możesz wykorzystać potencjał Microsoft Fabric

Blog

Najnowsze informacje ze świata analizy danych