loader
banner

W dziedzinie analizy biznesowej i przetwarzania danych Microsoft wdrożył kilka narzędzi, które skutecznie odpowiadają na zróżnicowane potrzeby firm. Pomimo długotrwałej popularności usługi Power BI wśród użytkowników biznesowych z różnych sektorów, nowa platforma Microsoftu, Fabric, ma ambicję zdobycia jeszcze większego udziału na rynku. Czym różni się Microsoft Fabric od Power BI? Tego dowiesz się z dalszej lektury artykułu.

Microsoft Fabric – poznaj możliwości platformy analitycznej

Niedawno uruchomiona usługa Microsoft Fabric to zintegrowany, oparty na sztucznej inteligencji pakiet narzędzi i usług opracowany w oparciu o OneLake. Ujednolicona architektura zapewnia użytkownikom środowisko Software-as-a-Service (SaaS) i oferuje szereg możliwości usprawniających wyciąganie wniosków z surowych danych.

O Microsoft Fabric najlepiej jest myśleć jako o holistycznym, elastycznym i skalowalnym rozwiązaniu do agregowania, przechowywania danych, zarządzania nimi i ich analizy. MS Fabric jest jak nić łącząca wszystkie warstwy przepływu pracy związane z danymi i analizą.

Microsoft Fabric all tolls one lake

Microsoft Fabric zawiera siedem podstawowych środowisk roboczych, które zostały płynnie ze sobą współpracują:

 • Data Science,
 • Data Warehouse,
 • Real Time Analytics,
 • Data Engineering,
 • Data Factory,
 • Data Activator,
 • Power BI.

Jakie korzyści użytkownikom oferuje Microsoft Fabric?

 • Obsługuje w sposób kompleksowy naukę o danych, przepływy danych, analitykę biznesową i analizę w czasie rzeczywistym,
 • Łączy istniejące i nowe elementy z Azure Synapse, Azure Data Factory i Power BI w jednym środowisku,
 • Upraszcza sposób, w jaki deweloperzy uzyskują szczegółowe informacje i dostarczają je użytkownikom biznesowym. Osobom o małej wiedzy technicznej udostępnia z kolei przyjazne środowisko, ułatwiające wykonywanie analiz i przygotowywanie raportów w oparciu o zapytania kierowane w języku naturalnym czy z wykorzystaniem funkcjonalności „przeciągnij i upuść”,
 • Ułatwia tworzenie kultury opartej na doświadczeniu dla specjalistów ds. analizy danych, użytkowników biznesowych, inżynierów danych i specjalistów ds. hurtowni danych,
 • Integruje Data Science, Data Factory, Real-Time Analytics, Power BI, Data Warehouse i Data Engineering w ramach jednej platformy,
 • Zapewnia skonsolidowane i spójne jezioro danych, które pomaga wyeliminować silosy danych, a także ułatwia korzystanie z istniejących już narzędzi analitycznych,
 • Obejmuje Copilot w usłudze Power BI, który łączy dane z generatywną sztuczną inteligencją w celu szybszego udostępniania informacji i tworzenia raportów,
 • Microsoft Fabric jest zgodny z aktualnymi standardami i regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych, co gwarantuje ochronę wrażliwych danych zgodnie z aktualnymi normami.

Microsoft Power BI – poznaj możliwości nowoczesnej analizy danych

Power BI to samoobsługowa platforma klasy Business Intelligence, która zapewnia przyjazne dla użytkownika rozwiązania i interfejs do agregacji, analizy, wizualizacji danych i raportowania. Oferuje wgląd w dane biznesowe w czasie rzeczywistym za pośrednictwem interaktywnych pulpitów nawigacyjnych, co ułatwia współpracę i dzielenie się spostrzeżeniami bez narażania na szwank spójności, bezpieczeństwa i dokładności wykonywanych analiz.

O Microsoft Power BI najlepiej jest myśleć jako o narzędziu do wizualizacji danych i raportowania, które ułatwia kompleksową analizę danych pochodzących z różnych źródeł. Mogą być to pliki (np. excel, pdf, xlm, json, text), bazy danych (MS SQL, Oracle, PostgreSQL, MySQL, Amazon i inne), foldery (np. Sharepoint), usługi Azure, serwisy zewnętrzne (np. Microsoft Exchange, Dynamics 365, Salesforce, Google Analytics), media społecznościowe i inne.

Należy pamiętać, że choć jest to składnik Microsoft Fabric, Power BI działa również jako samodzielny produkt.

Jakie korzyści użytkownikom oferuje Microsoft Power BI?

 • Wspomaga pracę użytkowników biznesowych o różnym stopniu wiedzy technicznej oraz znajomości możliwości nowoczesnych systemów do analizy danych,
 • Obejmuje aplikacje takie jak Power BI Premium, Power BI Embedded, Power BI Pro, Power BI Desktop, Power BI Mobile i Power BI Report Server,
 • Umożliwia raportowanie i wizualizację danych w szerokiej gamie stylów, takich jak wykresy, grafy i wykresy punktowe dostosowanych do potrzeb biznesowych,
 • Umożliwia użytkownikom współpracę przy użyciu tych samych danych i udostępnianie spostrzeżeń w środowisku Microsoft (Microsoft Teams lub Excel),
 • Zapewnia dostęp do zautomatyzowanych funkcji sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego,
 • Ułatwia przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu użytkownicy mogą pracować z aktualnymi danymi podczas tworzenia raportów i pulpitów nawigacyjnych niezależnie od czasu i miejsca pracy.

Podsumowując, Microsoft Fabric to doskonałe rozwiązanie służące do zarządzania i przetwarzania danych biznesowych. Można je wykorzystać do przyspieszenia agregacji danych, zarządzania dużymi ilościami ustrukturyzowanych danych, prowadzenia analiz w czasie rzeczywistym i tworzenia wiarygodnych prognoz. Power BI jest z kolei lepiej dostosowany do wizualizacji i analizy danych w celu uzyskania wglądu w kondycję firmy czy organizacji oraz pozyskania cennych informacji biznesowych. Może być używany do wizualizacji i analizy danych, przekazywania spostrzeżeń i śledzenia trendów.