loader
banner

Na przestrzeni lat pojawiały się różne wynalazki, które przyniosły rewolucyjne zmiany. Przykładem jest choćby wynalezienie silnika spalinowego, czy powstanie i rozwój Internetu. Dzięki tym innowacjom zmianom ulegał sposób, w jaki człowiek funkcjonuje w otaczającym go świecie. Obecnie naszą uwagę przykuwa sztuczna inteligencja (AI) – ogromny technologiczny krok naprzód, który budzi wiele emocji. Jej wpływ możemy dostrzec na wielu płaszczyznach życia. Za jej przyczyną zmienia się życie zawodowe i prywatne poszczególnych osób, ale także funkcjonowanie zespołów czy całych branż. AI wykorzystujemy m.in. podczas obsługi klienta, przeprowadzając operacje na danych i generując treści. 

Jedną z najbardziej obiecujących możliwości, jakie stoją przed nami, jest coraz szybsze zbliżanie się do koncepcji kultury organizacyjnej opartej na danych. Wpływ na to mają wzrost produktywności zespołów pracujących nad danymi oraz zwiększenie dostępności analiz dla zwykłego użytkownika. Dlatego też Microsoft dużo uwagi poświęcił wprowadzeniu funkcji Copilot w MS Fabric – narzędzia opartego na sztucznej inteligencji, wbudowanego bezpośrednio w Microsoft Fabric, które pomaga odblokować pełny potencjał danych. Począwszy od 21 maja 2024 Copilot MS Fabric stał się ogólnodostępny dla środowiska Microsoft Power BI. 

Możliwości usługi Copilot MS Fabric 

W Copilot MS Fabric masz możliwość integrowania, przekształcania, przygotowywania oraz wizualizowania swoich danych za pomocą prostego języka. W środowisku Power BI Copilot wspiera Cię w błyskawicznym tworzeniu efektownych raportów oraz przekształcaniu wniosków w narracyjne podsumowania w zaledwie kilka minut. Wystarczy podać ogólne polecenie, a Copilot MS Fabric wygeneruje kompletną stronę z raportem, zidentyfikuje odpowiednie tabele, pola, miary i wykresy zgodnie z zapytaniem użytkownika. Ponadto dostarczy wizualizacji, które w przystępny sposób prezentują wnioski z otrzymanych danych. Dzięki tym rozwiązaniom szybko i intuicyjnie rozpoczniesz pracę nad raportami. 

Masz również możliwość tworzenia niestandardowych streszczeń i uzyskiwania odpowiedzi na pytania na temat danych w całym raporcie. Skraca to czas analizy z godzin lub dni do zaledwie kilku minut. Copilot wcześniej mógł odpowiadać tylko na pytania związane z jedną stroną raportu, jednak teraz jego funkcje zostały rozszerzone, aby wspierał pełne podsumowania raportów i dostarczał bardziej precyzyjnych odpowiedzi na pytania. 

Dostęp Copilota MS Fabric dla obciążeń usługi Power BI w ciągu najbliższych tygodni zostanie przekazany wszystkim klientom posiadającym Power BI Premium (SKU P1 lub wyższe) lub Fabric (SKU F64 lub wyższe). 

Copilot MS Fabric dla Power BI – wersja poglądowa 

Obecnie środowisko tworzenia raportów jest dostępne dla wszystkich, natomiast inne funkcje Copilota w Power BI są dostępne tylko w wersji poglądowej. Przykładem jest przycisk „Data Overview” w interfejsie Explore, wspierany przez Copilot, który dostarcza podsumowań modelu semantycznego. Funkcja ta pomoże Ci rozpocząć pracę, a także wygeneruje synonimy i relacje językowe. Wszystko, co jest potrzebne, aby przygotować Twój model do interpretacji języka naturalnego. Copilota możesz używać również w widoku zapytań DAX w celu formułowania i uzyskiwania informacji na temat zapytań DAX. Podczas tworzenia raportu możesz dodać wideo z narracją, aby przekształcić wnioski na stronie raportu w formie pisemnej – pomoże Ci to sformułować najważniejsze informacje dotyczące danych. 

Warte uwagi jest także rozszerzenie możliwości Copilota, aby udzielał odpowiedzi na Twoje pytania związane z danymi. Teraz Copilot nie tylko odpowiada na pytania dotyczące wizualizacji na stronach raportów, ale dokonuje także analizy całego dostarczonego modelu semantycznego. Ze wskazanej funkcji skorzystasz obecnie w wersji poglądowej w usłudze Power BI w trybach przeglądania oraz edycji. 

W wersji poglądowej wciąż są dostępne także funkcje Copilot Microsoft Fabric dla: 

Domyślnie funkcja Copilot MS Fabric jest teraz włączona dla wszystkich najemców spełniających wymagania, w tym posiadającym wersje poglądowe. 

Tworzenie pytań i odpowiedzi dzięki Umiejętnościom AI w Copilocie MS Fabric 

Kolejną nowością jest wprowadzenie funkcji, zasilanej przez Copilota MS Fabric, o nazwie Umiejętności AI (AI Skills) – obecnie w wersji poglądowej. Umiejętności AI zostały stworzone, aby użytkownicy mogli uzyskać więcej informacji o swoich danych. Jest to możliwe dzięki interaktywnemu, konwersacyjnemu trybowi pytań i odpowiedzi. Korzystając z Umiejętności AI, pierwszym krokiem jest wybór źródła danych, które planujesz przebadać w MS Fabric. Zaraz po tym możesz przejść do zadawania pytań dotyczących wskazanych zasobów. Umiejętności AI nie tylko dostarczą odpowiedzi na pytania, ale także pokazują, jaki prompt został użyty do ich wygenerowania. 

Do rozpoczęcia działania konfiguracja narzędzi nie jest wymagana. Jednakże w celu osiągania lepszych wyników rekomendowane jest dodawanie większej ilości tabel, sformułowanie dodatkowego kontekstu i zmiana ustawień pod własne potrzeby. 

Dzięki Umiejętnościom AI każdy użytkownik ma możliwość: 

  • eksploracji i analizy danych, 
  • tworzenia i ustawienia konfiguracji środowisk sztucznej inteligencji, 
  • otrzymywania odpowiedzi wraz z promptami, które posłużyły do ich wygenerowania, 
  • formułowania wniosków z przeprowadzonych analiz. 

Pomoc specjalistów w korzystaniu z Copilot MS Fabric 

Microsoft, pracując nad wdrożeniem funkcjonalności Copilot MS Fabric zadbał o jego intuicyjność, jednakże zdarzają się sytuacje, w których potrzebne jest wsparcie specjalistów. 

Firma EBIS zatrudnia zespół profesjonalistów, którzy regularnie aktualizują swoją wiedzę z zakresu rozwiązań BI dostarczanych przez Microsoft. Korzystając z ich wiedzy i doświadczenia, rozwiejesz wszelkie wątpliwości odnośnie Copilota MS Fabric. 

Jeśli potrzebujesz konsultacji, skontaktuj się z nami!